Dorotea

Dorotea

Styrelse

Ordförande

Inger Henricson
tel 070-607 73 88

Övriga ledamöter

Gunilla A. Johansson
Storvägen 142
917 93 Lajksjöberg

Margaret Kanon
Järnvägsgatan 19
830 80 Hoting
tel. 0671-108 46

Christina Selinder

Margaret Dahlqvist

Gudrun Ekengren

Arne Persson